Voor wie 

Ossiado is de partner en expert die bodemuitdagingen -en kansen doorgrondt voor overheden, bouwprofessionals, projectontwikkelaars, ingenieurs- en landschapsbureaus, bedrijven, curatoren en banken.


Heel wat maatschappelijke transities zoals de bouwshift, circulaire economie, groenblauwe inrichting, energietransitie, ... hebben directe of indirecte gevolgen voor de bodem: omwille van de ruimte die ze vragen of teruggeven, omwille van de grondstoffen die ze vragen of vervangen, omwille van de impact ervan op de bodem als levend ecosysteem.


De bodem is niet alleen de gedeelde grond waarop we deze transities moeten waarmaken. Goed functionerende bodems zijn een cruciale randvoorwaarde om de ambities ervan waar te maken. En zo worden al deze actoren vroeg of laat met bodemuitdagingen of -kansen geconfronteerd.


Ben je je bewust van het belang van onze bodem en wil jij als ondernemer mee het verschil maken? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek of om het aanbod aan opleidingen te kennen.