Maak kennis met Ossiado op één van de volgende  opleidingen of sessies: 

Webinar: Bouw mee aan een gezonde stad, begin bij de bodem  - 28 mei 2024 

(met steun van het klimaatfonds Stad Antwerpen) 

Ook in 2024 verzorgt Ossiado het luik grondverzet in de 

Vlarel-opleidingen Module 1, georganiseerd door VEB vzw. 


Ossiado op het MER-congres van VMx op 26 september 2024,  

discipline bodem 

Ossiado spreekt over bodemherstel in een verstedelijkte omgeving.