Advies en begeleiding in bodembewust bouwen

contact

Over ons

Ossiado werd opgericht in 2021 door Elisa Vermeulen, bio-ingenieur in de bodemkunde met 20 jaar ervaring in de milieu- en bouwsector.  Ruim 16 jaar was zij bij Grondbank vzw verantwoordelijk voor technisch-juridische ondersteuning. Zij speelde daar een voortrekkersrol in diverse projecten om concrete oplossingen uit te werken voor strategische uitdagingen: omgaan met risico’s, duurzaam hergebruik van grondoverschotten, bodemzorg, kennismanagement en digitalisering. 

In 2021 werd Elisa Vermeulen beloond met de Bodemschep, uitgereikt door het programma Grond+Zaken aan inspirerende bodemzorgers.

Ossiado biedt advies op maat: ze loodst u doorheen de verschillende milieuverplichtingen tijdens het bouwproces (van planning tot oplevering), en reikt oplossingen aan om een kwaliteitsvolle, klimaatbestendige buitenomgeving te realiseren.  

Wie toekomstgericht bouwt, houdt rekening met de bodem als niet hernieuwbare hulpbron, leverancier van vele ecosysteemdiensten en bondgenoot om de effecten van klimaatverandering op te vangen.  De bodem is niet enkel een draagvlak voor gebouwen en infrastructuur, maar ook groeiplaats voor planten en bomen, buffer tegen droogte of intense regenbuien, habitat voor bodemleven (een kwart van de biodiversiteit), grondstof voor bouwproducten, …  

Waarom een beroep doen op Ossiado? 

  • Ossiado vertrekt vanuit de opportuniteiten en/of beperkingen van de bodem/ondergrond en waakt zowel over de rendabiliteit als de  klimaatbestendigheid van uw project.

  • Ossiado garandeert een hogere "return on investment" via gericht en relevant bodemonderzoek, interdisciplinaire samenwerking en een doelgerichte begeleiding en opvolging van uw project. 


Een “ossia” in de muziekpartituur is een suggestie van de componist of de uitgever voor een alternatieve uitvoeringswijze: een technische vereenvoudiging van een virtuoze passage, een variatie op de gebruikelijke speelwijze, …


Plan een videogesprek voor meer informatie.

Diensten

Trajectbegeleiding

Bij stadsontwikkelingsprojecten, ontwikkeling van bedrijventerreinen, bouw- en infrastructuurprojecten

Analyse van de beschikbare (bodem)gegevens van uw projectgrond i.f.v. uw plannen


Identificeren van hiaten en prioriteiten voor grondonderzoek.


Ondersteuning bij het inschatten van (grondgerelateerde) budgetten


Draaiboek voor verdere plannning en afspraken met dienstverleners en aannemers


Gesprekspartner naar overheden, dienstverleners en aannemers toe

Technische ondersteuning

Samen zoeken naar structurele, haalbare en gedragen oplossingen voor bodem/grond-gerelateerde vraagstukken en uitdagingen.


Onafhankelijk en deskundig advies bij discussies of onvoorziene omstandigheden.

Eindeloze vergaderingen en discussies doen de kosten snel oplopen en verslinden energie die u liever gebruikt om een mooi project te realiseren.

Innovatieprojecten

Ondersteuning van het projectteam

Hoe vangen we de effecten van klimaatverandering op (droogte, intense regenbuien, hitte)? Hoe benutten we de schaarse ruimte?  Hoe vermijden we dat grondstoffen uitgeput geraken? Hoe beperken we de negatieve impact op biodiversiteit? 

Er bestaat geen pasklaar antwoord. Innovatieprojecten spelen een belangrijke rol om nieuwe tools voor samenwerking in de waardeketen te ontwikkelen en te testen.

Volg ons!