Partner en expert die bodemuitdagingen en bodemkansen doorgrondt

Doorgedreven. Doordacht. Doorgrond. 


Ossiado kijkt vanuit een brede blik en grote betrokkenheid naar je bodemuitdaging: van bodemverontreiniging tot bodemherstel.  Ossiado adviseert je vanuit technisch, juridisch, strategisch, operationeel en financieel standpunt.  Het totaalplaatje blijven zien en bewaken is de grote kracht van Ossiado.  


Ossiado zoekt samen met jou naar oplossingen op maat van de plek waar je actief bent. Oplossingen die meerwaarde creëren voor jou, maar ook voor de maatschappij en ons klimaat.


Ossiado maakt daarbij ook de vertaalslag naar haalbaarheid, opportuniteiten en risico’s.   Zo worden de bodemuitdagingen en -kansen duidelijk voor iedereen in de waardeketen.


Tot slot doet Ossiado via continue bijscholing en samenwerkingsverbanden aan kennisopbouw en kennisdeling.Diensten

Risico-analyse 

Bodemrisico's doorgrond. 


LEES MEER

Bodemtraject 

Bodemuitdagingen begrijpen en aanpakken 

LEES MEER

Bodemherstel

Op naar gezonde bodems.


LEES MEER 

Academy

Kennis opbouwen en delen


LEES MEER 

De ODO5-aanpak 


Onze samenwerking: flexibel en op maat. De ODO5-aanpak staat voor de 5 niveau's waarop Ossiado met jou aan de slag kan gaan. 

1. Onderzoeken &

Doorgronden

2. Oplossen &

Doordenken

3. Ondersteunen &

Doorlopen

4. Ontzorgen &

Doorverwijzen

5. Opleiden &

Doorgeven