Missie

Ossiado is de partner en expert die bodemuitdagingen en -kansen doorgrondt voor overheden, bouwprofessionals, projectontwikkelaars, ingenieurs- en landschapsbureaus, bedrijven, curatoren en banken.


Partner, want ik kijk met een brede blik naar jouw totale traject van bodemonderzoek en adviseer je zowel technisch en juridisch als strategisch, operationeel en financieel.


En expert, want dankzij twintig jaar ervaring kan ik je heel onderbouwd en vanuit een groot inzicht advies geven over de optimale combinatie van de uitdagingen en kansen bij bodemonderzoek en bodemherstel.


Hierdoor fungeer ik ook als het aanspreekpunt voor andere experts en zorg ik voor de doorvertaling van informatie en vragen naar alle betrokken partijen.


Ik creëerde mijn eigen ODO5-aanpak, waarin de vijf niveaus vervat zitten waarrond ik samen met jou aan de slag ga.

  1. Onderzoeken en doorgronden, waarbij ik een ontwerpend onderzoek voer waarin opportuniteiten en risico’s worden afgewogen.

  2. Oplossen en doordenken, waarbij ik oplossingen zoek die rekening houden met alle relevante aspecten binnen een bodemtraject.

  3. Ondersteunen en doorlopen, waarbij ik je begeleid bij de praktische uitwerking van het stappenplan dat ik adviseerde.

  4. Ontzorgen en doorverwijzen, waarbij ik indien gewenst de uitvoerende fase zelf in handen neem in samenwerking met andere experts.

  5. En tot slot opleiden en doorgeven, waarbij ik bewustwording wil creëren rond bodemverontreiniging en -herstel via opleidingen, workshops, lezingen en artikels.

Kortom, Ossiado is het essentiële GRONDerdeel van een doordacht bodemtraject, waarbij we jouw bodemuitdagingen en -kansen doorgronden.