Visie 


Een verontreinigde of gedegradeerde bodem heeft een nefaste impact. Op de gezondheid van onze bodem en de voordelen die eruit voortvloeien. Op de belevingswaarde van de plaatsen waar we wonen, werken en leven.  Op ons welzijn.


Bij Ossiado adviseer ik zowel bij projecten met bodemverontreiniging als bij projecten die gaan over bodemherstel.


Ik ben partner en expert voor risicoanalyses en risicobeheer bij bouwprojecten, en deel mijn expertise binnen trajecten met een of meerdere bodemuitdagingen. Advies om een gezonde bodem binnen een bebouwde ruimte te ontwerpen en ontwikkelen hoort daar ook bij.


Vanuit mijn omvangrijke generalistische kennis werk ik samen met onder meer overheden, bouwprofessionals, projectontwikkelaars en studiebureaus. Bij bodemuitdagingen zijn er heel wat betrokken partijen. Ik analyseer en adviseer. Ik bekijk en bewaak het totaalplaatje. Ik ben het aanspreekpunt. En ik vertaal alle informatie op een behapbare manier naar de juiste personen. Zo zijn de haalbaarheid, opportuniteiten en risico’s van een project rond bodemverontreiniging en/of bodemherstel voor iedereen duidelijk.


Het einddoel? Een meerwaarde leveren voor de opdrachtgever, voor de maatschappij én voor het klimaat. Want onze bodem is onze gemeenschappelijke grond.