Over Ossiado

Ik ben Elisa Vermeulen. Na mijn studies als bio-ingenieur in bodemkunde startte ik mijn loopbaan bij een erkende bodemsaneringsdeskundige. Bij het in voege treden van de grondverzetregeling in 2004 maakte ik de overstap naar Grondbank vzw. Ruim 16 jaar was ik er verantwoordelijk voor technisch-juridische ondersteuning. Ik speelde er een voortrekkersrol in projecten om concrete oplossingen uit te werken voor strategische uitdagingen: omgaan met risico’s, duurzaam hergebruik van grondoverschotten, bodemzorg, kennismanagement en digitalisering.Een brede blik op bodem


In de praktijk kreeg ik een unieke inkijk in bouw-, vastgoed- of infrastructuurprojecten: op het raakvlak van bouw en milieu, maar ook op het raakvlak van praktijk en beleid. En dit verspreid over de verschillende fases van het bouwproces: van de onzekerheden van aankoop tot de laatste loodjes bij oplevering. Ik leerde er ook vanuit specifieke invalshoeken naar de bodem kijken.


Dringend een doortastende aanpak nodig


De klassieke versnipperde en specialistische kijk op bodems moeten we doorbreken om te evolueren naar een systeemaanpak de broodnodig is om gezonde bodems te beschermen tegen verdere bodemdegradatie en om reeds gedegradeerde bodems te herstellen.  Niet morgen, maar vandaag. Want de bouw-, vastgoed- en infrastructuurprojecten die vandaag op de tekentafel liggen, bepalen mee de omgeving waarin we de komende decennia leven.


Met bovenstaande als uitgangspunt richtte ik in 2021 OSSIADO op. Omwille van de urgentie van bodemzorg, maar ook vanuit de vaststelling dat er nog veel efficiëntiewinsten te rapen zijn. Bodemuitdagingen- en kansen doorgronden is waar ik naar streef.


In de zomer van 2021 werd ik beloond met de Bodemschep, uitgereikt door het programma Grond+Zaken aan inspirerende bodemzorgers.

Waarvoor staat Ossiado? 

Ossiado is een samentrekking van 'ossia' en 'odo'.


  • Een 'ossia' in de muziekpartituur is een suggestie van de componist of de uitgever voor een alternatieve uitvoeringswijze: een technische vereenvoudiging van een virtuoze passage, een variatie op de gebruikelijke speelwijze,…
  • De naam 'Odo'  betekent actief en doortastend aan de slag gaan.   


Kortom: Waar ossia symbool voor de diensten die Ossiado levert, staat Odo symbool voor de aanpak.