Diensten 

Risico-analyse: bodemrisico's doorgrond 

Zijn er aanwijzingen dat het terrein verontreinigd is? Hoe interpreteer je de inhoud van een bodemattest of bodemonderzoeken? Welke verplichtingen rusten er op het terrein? Met welke risico's en kosten moet je rekening houden? Hoe maak je duidelijke afspraken over de verdeling van kosten en risico's?

Ossiado doorgrondt de beschikbare gegevens voor het terrein en maakt de vertaalslag naar concrete gevolgen voor je project.


Neem contact op en start je project met een gerust hart en een onderbouwd dossier.

Bodemtraject: bodemuitdagingen begrijpen en aanpakken 

In projectontwikkelingen moeten verschillende opgaves met elkaar verzoend worden: efficiënt ruimtegebruik, betaalbaarheid, klimaatbestendigheid, circulariteit, biodiversiteit, ... Allemaal hebben ze een link met de bodem. Samen zoeken we naar de beste combinatie van maatregelen op maat van de plek in plaats van een versnipperde, specialistische aanpak.

Ook voor één gerichte aanleiding kan je terecht bij Ossiado: de aan- of verkoop van een terrein, een bouwproject met grondwerken, een onthardingsproject, een contractuele document dat éénduidige afspraken vraagt rond bodemverplichtingen of risico’s, …


Neem contact op en ontdek hoe Ossiado je bodemtraject kan begeleiden

Bodemherstel: op naar gezonde bodems 

Herinrichting of herontwikkeling van terreinen zijn een kans om terrein te ontharden en te vergroenen. Is je terrein geschikt voor ontharding (leg je bvb. geen verontreiniging bloot?) Wat kan er gebeuren met het opgebroken materiaal? Hoe diep moet je ontharden? Zijn de terrein-eigen gronden wel geschikt voor beplanting of moeten deze verbeterd of vervangen worden? ​


Maak een afspraak om samen te doorgronden hoe we de bodem herstellen.

Academy: kennis opbouwen en delen 

Opleidingen en lezingen om kennis te delen en mensen te enthousiasmeren.

Procesbegeleiding om kennis op te bouwen en samen met partners te co-creëren. Ik deel graag mijn kennis van milieuwetgeving, ervaring in ketenbeheer en praktijkervaring met stedelijke bodems om veranderingstrajecten inhoudelijk te versterken.